رادمان پرداز ره‌پی

معرفی شرکت رادمان پرداز ره‌پی

پرداختیار رادمان پرداز ره‌پی تجمیع کننده تراکنش‌های حاصل از پرداخت‌ آنلاین است.
پرداختیار ره‌پی، یکی از شرکت‌هایی اسـت که در سـال ۱۳۹۷ موفق به عقد تفاهم نامه همکاری با شـرکت شــاپرک در چارچوب مقررات و قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده است.
پرداختیار، شخصــیتی حقوقی است که، در چارچوب مقررات بانک مرکزی و بر اســـاس قرارداد منعقده با شـــرکت‌های فراهم آورنده خدمات پرداخت (PSP) و عقد تفاهم نامه با شـــرکت شـــاپرک، موظف به تجمیع تراکنش‌های حاصـــــل از پرداخت‌های کارتی و انتقال آن به شاپرک و در نهایت، انتقال آن به پذیرندگان (مشتریان پرداختیار یا به اصطلاح فنی، پذیرنده پشتیبانی شده) است. پلتفرم و زیرســاخت ره پی، در ابتدا توســط شـــرکت رهیاب پیام گســتران توسعه داده شده، اما بعد از چندی و با توجه به توسعه‌ی چشم انداز و نیاز به تمرکز پیرامون حوزه پرداخت، موارد فنی و کسب و کاری آن تبدیل به شرح وظیفه‌ی شرکت رادمان پرداز ره پی شد.

کارکردهای اصلی توسعه داده شده در رادمان پرداز ره پی عبارت است از:

  • زیرساخت و نرم‌افزار ره‌پی

  • مدیریت مالی شخصی (PFM)

  • Payment as a Service (PaaS)

  • پلتفرم micro-payment ها

راه‌های ارتباطی