اینترنت اشیاء (IOT) مخفف عبارت (Internet Of Things) است. این عبارت به معنای سیستم خودکار و تحلیل‌گری است که با استفاده از اینترنت، حسگرها، داده‌ها و هوش مصنوعی، سیستمی کامل را برای خدمات یا محصولات مختلف فراهم می‌کند. استفاده از سیستم‌های IOT یا اینترنت اشیاء در صنعت و ماشین‌ها سبب کنترل بیشتر و افزایش عملکرد می‌شود.