سامانه‌ای که از طریق اینترنت به کاربران (افراد حقیقی، حقوقی، صاحبان مشاغل، شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی و دولتی) امکان ارسال (دریافت) پیام کوتاه به کلیه‌ی مخاطبانشان را می‌دهد.