دات نت نیوک
X

واحد پروژه تحقیق و توسعه

معرفی واحد تحقيق و توسعه (R&D)
واحد تحقیق و توسعه به عنوان اساسی‌ترین بخش هر شرکت، نقش مهم و حیاتی در فرایندهای اصلی شرکت را بر عهده دارد. امروزه انجام فعاليت‌های تحقيق و توسعه نه تنها هزينه محسوب نمی‌شود، بلكه نوعی سرمايه گذاری اساسی تلقی می‌گردد . به طوريكه كشورهای یافته سهم قابل توجهی از درآمد و نيروی كار خود را ، به فعاليت‌های رسمی تحقيقات كاربردی و توسعه فنآوری اختصاص می‌دهند.
تحقیق و توسعه یک فرآیند دنباله دار و پویاست، نه مقطعی. تحقیق و توسعه مؤثر و کارآمد، هم به نتایج کوتاه مدت و هم به نتایج بلند مدت نیاز دارد . اقداماتی که باید صورت گیرد بسیار بیش از آن است که تنها بتوان به نتایج کوتاه مدت اتکاء کرد،  فعالیتهای تحقیق و توسعه در شرکتها باید معطوف به بهترین فرصتها شود، فرصتهایی که کسب و کار جدید خلق کنند یا کل کسب و کار شرکت را متحول نمایند. انجام تحقیقات در شرکتها اساساً با هدف راهبری و حمایت از نوآوری صورت می گیرد : نوآوری در محصول، نوآوری در مواد، نوآوری در فرآیند، نوآوری بازار برای توسعه کسب و کار جدید،‌ نوآوری خدمات و ...
واحدهای تحقیق و توسعه باید شکارچی و جستجوگر تکنولوژی های نوین باشند .
با عنایت پروردگار و حسن نظر ریاست و اعضاء هیئت مدیره در راستای نوآوری در سال 95 فعالیت خود را به صورت ابتدایی آغاز نمود که  تفاهم نامه همکاری مابین رهیاب پیام گستران با دانشگاه صنعتی امیرکبیر و ایجاد آزمایشگاه و کارگاه اینترنت اشیاء را می توان آغازین گام این فعالیت‌ها دانست. 
گروه رهیاب پیام گستران با هدف ایجاد بسترهای علمی و تحقیقاتی، در تلاش است تا با اتکاء به دانش فنی نیروهای متخصص R&D و نیز منابع علمی معتبر ، برقراری ارتباط با مراکز علمی تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور پله‌های ترقی را طی نموده و با نگرشی دانش محور تلاش نماید تا همگام با آخرین استانداردهای روز دنیا به پیشرفت و توسعه بستر فنی و توانایی‌های عملی خود بیافزاید. 
گروه رهیاب پیام گستران در راستای تحقق اهداف بلند مدت ، با تمام توان اولويت‌های كاری برنامه خود را به این شرح تعریف کرده است:
درک دقیق استراتژی شرکت 
شناسایی فرصتها و نیازهای بازار
شناسایی ایده ها و تبدیل آنها به فرصت های جدید تجاری
شناخت روند فناوریهای موجود و فناوری های آینده
تولید محصول یا محصولات جدید و ارتقای کیفیت
تولید دانش نوین به منظور توسعه محصولات 
مشارکت قوی در جریانهای دانش و یادگیری
ایجاد مزیتهای رقابتی 
کمک به تصمیم گیری و سیاستگذاری بر پایه شواهد 
انجام تحقیقات توسعه­ای و کاربردی
جذب، تطبیق، اصلاح و نوآوری و توسعه فن آوری

از جمله فعالیتهایی که در واحد تحقیق و توسعه در طی این مدت  صورت گرفته و به مرحله خروجی رسیده است می توان به موارد زیر اشاره کرد :
حوزه اینترنت  اشیا IOT
تولید قطعات صنعتی 
ساختمان های هوشمند(BMS)
پروژه خودروهای متصل(Connected Car) 
بخش‌هایی از شهر هوشمند که اینترنت اشیاء با آن مرتبط است 
تمرکز بر موضوعات مرتبط با داده کاوی و مدیریت دانش در بدنه شرکت رهیاب در حوزه های مختلف فعالیت مجموعه 
تمرکز بر تحقیق در زمینه های نوین درامد زایی در حوزه های لبه فناوری
مطالعه مستمر در زمینه بهبود ساختارها و خدمات و محصولات فعلی شرکت رهیاب و مجموعه شرکتهای تابعه
طرح های دیگری نیز در بخش توسعه و تحقیق این شرکت در دست مطالعه می باشند که امید می رود زمینه ساز توسعه تکنولوژی در شرکت باشند.