دات نت نیوک
X

بیانیه مدیریتی


شرکت رهیاب پیام گستران چشم انداز، ماموریت و ارزشهای بنیادین خود را به شرح زیر می داند: 


 چشم انداز 
شرکتی پیشتاز، دانش محور و پاسخگو به گونه ای که انتخاب اول مشتریان خود باشیم.


مأموریت
سهیم شدن در افزایش آگاهی جامعه و کیفیت زندگی مردم با فعالیت در صنایع دیجیتال،  مخابرات و ارتباطات.   


ارزش های بنیادین
1. مشتری مداری و اعتماد آفرینی
2. کرامت انسانی و احترام متقابل
3. نو آوری و دانش محوری
4. پیشتازی و توسعه مداری
5. مسئولیت پذیری و پاسخگویی
                                                                                                                                                                        
محمدحسین واقف زاده
     مدیرعامل و عضو هیات مدیره