دات نت نیوک
X

اندیشگاه ۳ (۰۶/دی/۹۷)زیر ساخت و شبکه گروه شرکت‌های رهیاب پیام گسترانGenetics and Personalized Productsضرورت برگزاری اندیشگاهمدلسازی داده کاوی جهت تحلیل کمی داده‌های موجودزیر ساخت و شبکه گروه شرکت‌های رهیاب پیام گسترانسامانه شناسایی کافی مشتریان دادمان