دات نت نیوک
X

نظر سنجی

صفحه نخست/ارتباط با ما/نظر سنجی
نحوه برقراری ارتباط و راه‌های دسترسی به ما را به چه میزان می دانید ؟

پاسخگویی همکارانمان در بخش پشتیبانی فنی را چگونه ارزیابی می کنید؟

پاسخگویی همکارانمان در بخش فروش را چگونه ارزیابی می کنید؟

رضایت شما از سطح کیفیت خدماتی که از ما دریافت می کنید چگونه است؟

قیمت گذاری خدمات ارائه شده به شما تا چه میزان رضایت بخش است؟

تا چه اندازه طراحی و راحتی استفاده از سامانه مشتری(پنل) را مطلوب می دانید؟

زمان های ارائه خدمات به شما تا چه اندازه بصورت منظم انجام می شود؟

روند رسیدگی به شکایات را تا چه اندازه مطلوب می دانید؟

پشتیبانی فنی و ارائه توصیه ها وآموزش های سازمان را چگونه ارزیابی می کنید؟

آیا خدمات ما را به دیگران معرفی می کنید؟


آیا مایل به استفاده از سایر خدمات شرکت هستید؟


ثبت رأی  مشاهده نتایج